Δουλεύοντας για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη των Μεταναστών, των Νεοεισερχόμενων, των Αιτούντων Άσυλο και των Προσφύγων.