ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ε4I Διαδραστικό Μοντέλο Κατευθυντήριες Γραμμές

Κατευθυντήριες Γραμμές

E4I για Συμμετοχή Δημοσίων Θεσμών και επιχειρήσεων στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη Μεταναστών, Νεοεισερχόμενων, Αιτούντων Άσυλο…

Ε4I Διαδραστικό Μοντέλο

E4I Διαδραστικό μοντέλο για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη: καινοτόμα επαγγελματικά εργαλεία για τη διευκόλυνση της κοινωνικής…

ΠΗΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Όλο το περιεχόμενο Download Download Download Download Download Download Orientación Laboral y servicios de acompañamiento Download Download Download Download Download Download Acelerando el acceso al…

ΠΗΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Όλο το περιεχόμενο Download Download Download Download Download Download Γνώσεις σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα για το προσωπικό που εργάζεται…

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο Employment 4 Inclusion (E4I) εστιάζει σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση των μεταναστών, των νεοεισερχόμενων,…