Employment 4 Inclusion projektet (E4I) fokuserer på en af største udfordringer i forhold til integration af immigranter, nytilkomne, asylansøgere og flygtninge (fremover omtalt INAF) i Europa: hvordan man tilrettelægger de bedste interventionsmodeller for at fremme den sociale og beskæftigelsesmæssige inklusion. Grækenland, Italien og Spanien er i øjeblikke de største modtagere af flygtninge, asylansøgere og immigranter. På trods af at målgruppen i hvert af landene kan variere (nationalitet, type af immigrant osv.) har alle partnerne i projektet det fælles mål at sikre social inklusion og inklusion på arbejdsmarkedet for INAF.

Med det ovenstående in mente arbejder E4I for at fremme social inklusion og inklusion på arbejdsmarkedet for immigranter, nytilkomne, asylansøgere og flygtninge med følgende målsætninger:

  • At udvikle et træningsprogram for professionelle inden for integrationsområdet indeholdende de mest innovative værktøjer og en interaktiv model for social- og arbejdsmarkedsinklusion for INAF.
  • At tilbyde professionelle/fagfolk, der arbejder med INAF, den nødvendige vejledning og relevante værktøjer til at understøtte dem i deres arbejde med målgruppen samt i deres samarbejde med offentlige instanser og det private erhvervsliv
  • At fordre social inklusion og civilsamfundsengagement hos INAF ved at udvikle deres beskæftigelsesmæssige og sociale kompetencer
  • At tilbyde praktiske løsninger og policy-anbefalinger til institutioner, virksomheder og sociale organisationer på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau for at forbedre den sociale og beskæftigelsesmæssige inklusion hos INAF

INTELLECTUAL OUTPUTS (IO)


IO1. ”E4I E-learning Hub for at forbedre professionelles intervention med INAF-målgruppen”.

Solidaridad Sin Fronteras vil lede dette Intellectual Output: E4I E-learning Hub er skabt som en åben og interaktiv uddannelsesressource for at forbedre interventionen for professionelle, som arbejder med INAF-målgruppen.

Dette output består af a) en Hub for best practice mht. social og beskæftigelsesmæssig inklusion for INAF-målgruppen og b) et læringsforum for professionelle/fagfolk.

IO2. “E4I Interaktiv model for social og beskæftigelsesmæssig inklusion: Innovative professionelle værktøjer til at sikre social- og beskæftigelsesmæssig inklusion INAF-målgruppen“.

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet (fremover Foreningen Nydansker) står for denne IO (E4I interaktiv model for social- og beskæftigelsesmæssig inklusion), hvor der vil udvikles en innovativ interaktiv model over interventionen med INAF-målgruppen.

Der vil bl.a. være fokus på at opkvalificere de professionelle/fagfolk, der interagerer med INAF-målgruppen, således at de har de nødvendige kompetencer til at hjælpe målgruppen med den sociale og beskæftigelsesmæssige inklusion.

Den interaktive model vil blive udformet ved 6 ‘counselling zones’, der skal bidrage til den bedste intervention med INAF, samt ved et introduktionsmodul.

IO3. “E4I til at engagere offentlige forvaltninger og virksomheder i den sociale og beskæftigelsesmæssige inklusion af INAF-målgruppen“.

ITG Conseil er koordinatorer på dette IO, som består af innovative metoder og værktøjer for professionelle/fagfolk til at engagere og understøtte offentlige forvaltninger og virksomheder i den sociale og beskæftigelsesmæssige inklusion af INAF-målgruppen.

E4I-retningslinjerne opdeles i to zoner: Én, der adresserer offentlige instanser og én, der engagerer virksomheder.