Η PRAKSIS είναι μια ελληνική ανεξάρτητη, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), που έχει ως κύριο στόχο τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υλοποίηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων και ιατρικών παρεμβάσεων. Η PRAKSIS, από το 2004 υλοποιεί τόσο αναπτυξιακά προγράμματα όσο και προγράμματα επειγουσών παρεμβάσεων.

Η PRAKSIS δραστηριοποιείται τόσο στην ηπειρωτική χώρα (Αττική, Βόρεια Ελλάδα, Πάτρα) όσο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Σάμος, Χίος και Λέσβος), παρέχοντας ιατρική, ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη, μέσω συγκεκριμένων δομών (Πολυιατρείο Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Κέντρα Ημέρας στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά) όπως και μέσω κινητών μονάδων και ομάδων εργασίας στο δρόμο. Οι κύριοι άξονες παρέμβασης περιλαμβάνουν την διεκδίκηση και προάσπιση δικαιωμάτων, την άσκηση πίεσης, την έρευνα, την πρόληψη και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών. Τα προγράμματα PRAKSIS στοχεύουν στην καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι Έλληνες φτωχοί, άστεγοι, ανασφάλιστοι, οικονομικοί μετανάστες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, ασυνόδευτα και χωρισμένα παιδιά, επιζώντες εμπορίας ανθρώπων, θύματα βασανιστηρίων,  εργαζόμενοι στο σεξ,παιδιά που επαιτούν,  ευάλωτοι νέοι, χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών, Ρομά, οροθετικοί, ασθενείς με Ηπατίτιδα Β και C, ΛΟΑΤΚΙ + άτομα, φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι.

Οι υπηρεσίες της PRAKSIS περιλαμβάνουν: άμεση και δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα και φαρμακευτική υποστήριξη, βασικές υπηρεσίες υγιεινής (ντους, κιτ υγιεινής, παροχή ρουχισμού και άλλων ειδών κ.λπ.), ψυχολογικη υποστήριξη, κοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική εργασίας και την προώθηση στην εργασία, νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση, άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες, στέγαση μέσω κέντρων φιλοξενίας, πολιτισμική διαμεσολάβηση και διερμηνεία, συνοδείες.

Η εργασιακή συμβουλευτική και η ένταξη στην αγορά εργασίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υποστήριξης που παρέχεται στους προαναφερθέντες πληθυσμούς σε διαφορετικές υπηρεσίες και δομές της οργάνωσης, μέσω στοχευμένων και εξατομικευμένων δράσεων.

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ