Η ITG είναι μια εταιρεία περιορισμένης κερδοφορίας, η οποία έχει ως στόχο να συμβάλει στην τοπική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, δραστηριοποιούμενη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στους τομείς της έρευνας και της κατάρτισης και παρέχει τεχνική υποστήριξη σε δημόσιους θεσμικούς φορείς, ιδιωτικούς οργανισμούς και στον ιδιωτικό κοινωνικό τομέα. Η ITG είναι η Νο1 ομάδα ελεύθερων επαγγελματιών στη Γαλλία και έχει κύκλο εργασιών 100 εκατ. Ευρώ.

Δραστηριοποιούμενος σήμερα σε ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια με περισσότερους από 4000 συμβούλους, ο Όμιλος ITG είναι από το 1996 ένας αναγνώρισμένος εμπειρογνώμονας σε όλους τους τομείς της παροχής συμβουλευτικής, μελετών και κατάρτισης. Έχει αναπτύξει για τους συμβούλους της, υπηρεσίες της ITG, όπως η εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία στον τομέα της κατάρτισης, της διά βίου μάθησης και της διαχείρισης στη Γαλλία, την Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο.

Η Εταιρεία αναπτύσσει τις δραστηριότητές της για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση:

Ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τομέα του

  • χωροταξικού και οικονομικού σχεδιασμού
  • ψυχο-κοινωνιολογική ανάλυση κοινωνικών και οργανωσιακών φαινομένων.
  • ανάλυση αναγκών των χρηστών,
  • μελέτες σκοπιμότητας
  • τεχνική βοήθεια με στόχο την υποστήριξη τοπικών, εθνικών και διεθνών θεσμικών οργάνων στον προγραμματισμό, τη διαχείριση,
  • την παρακολούθηση,
  • τη χρηματοοικονομική αναφορά και αξιολόγηση
  • καινοτόμες ενέργειες που στοχεύουν στη βελτίωση των ικανοτήτων των ατόμων μέσω της αρχικής κατάρτισης, της συνεχούς εκπαίδευσης, της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών, της εκπαίδευσης των φορέων καθοδήγησης και συμβουλευτικής, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επιχειρηματικής κατάρτισης, της εξ αποστάσεως μάθησης, αναδεικνύοντας την αξία της τυπικής και άτυπης μάθησης.

Η ITG διαθέτει δικό της κέντρο κατάρτισης αποκλειστικά για τους εργαζομένους της και έχει ιδρύσει ένα Ίδρυμα το 2013.

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ