Το Association New Dane (Foreningen Nydansker) είναι ένα δανικό σωματείο που έχει ως στόχο να καταστήσει την ενσωμάτωση των μεταναστών και την ποικιλομορφία έναν πόρο για τη δανική επιχειρηματική κοινότητα. Για περισσότερα από 20 χρόνια, το AND έχει συγκεντρώσει τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την αρμονική ένταξη των μεταναστών στο χώρο εργασίας. Έχουν επιλύσει πολλές διαφορετικές προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα, εργαζόμενοι ως συνεργάτες και συμβούλοι διοίκησης για υπουργεία και δήμους. Επιπλέον, συνεργάζονται απευθείας με εταιρείες για την ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων λύσεων ενσωμάτωσης των μεταναστών που είναι επωφελείς για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το έργο του AND εκτείνεται από την παροχή συμβουλών και συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης και της υλοποίησης των έργων,  μέχρι την αξιολόγηση και εξέταση των αποτελεσμάτων και των παραγόμενων προϊόντων. Αν χρειαστεί, παρέχουν εκπαιδεύσεις και εργαστήρια για το προσωπικό και τους εθελοντές, προκειμένου να τους προετοιμάσουν για νέα καθήκοντα, όπως π.χ. θέσεις μεντόρων.

Το AND δραστηριοποιείται σε όλη τη Δανία, αλλά τα κεντρικά του γραφεία βρίσκονται στην Κοπεγχάγη. Έχουν συνεργαστεί και διατηρούν καλές επαφές με εταιρείες διαφόρων μεγεθών, από ΜΜΕ μέχρι μεγάλες εταιρείες καθώς και άλλες ΜΚΟ,  όπως π.χ. η Arla, η Ørsted, η Vestas, η Novo Nordisk, η Nordea, η Microsoft και η IBM, αλλά και ο Δανικός Ερυθρός Σταυρός και το Δανικό Συμβούλιο για τις Εθνοτικές Μειονότητες και διάφοροι δήμοι, όπως π.χ. το Aarhus Kommune, το Odense Kommune και πολλοί άλλοι. Έχουν υποστηριχθεί από περισσότερες από 250 εταιρείες και σήμερα, περισσότερες από 100 δανικές εταιρείες, δημόσιες και ιδιωτικές, είναι ενεργά μέλη του σωματείου.

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ