Η SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS είναι μια ισπανική μη κυβερνητική οργάνωση που αποτελείται από διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών. Αποστολή μας είναι να συμβάλουμε στην ανάπτυξη, την ενσωμάτωση και την ευεξία των πιο ευάλωτων ομάδων, προωθώντας την ανεκτικότητα, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική ευθύνη μαζί με άλλους οργανισμούς και δημόσιους θεσμικούς φορείς.

Η SSF προωθεί ευρύ φάσμα έργων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μαθημάτων, σεμιναρίων, μελετών και ερευνητικών δράσεων καθώς και δημόσιες δραστηριότητες σχετικά με κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέματα, υπερασπίζοντας το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την ελευθερία της εκπαίδευσης. Η SSF αναπτύσσει διαφορετικά έργα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να συμβάλει στην ανάπτυξη, την ενσωμάτωση και την ευεξία των πιο ευάλωτων ομάδων και να προωθήσει, μέσα από τη δικτύωση με άλλους οργανισμούς και δημόσιους θεσμικούς φορείς, την ανοχή, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική ευθύνη. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητάς μας είναι:

  • Ευρωπαϊκά Έργα.
  • Έργα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης.
  • Προγράμματα συνεργασίας και από κοινού ανάπτυξης
  • Έργα για τη Νεολαία.
  • Έρευνα, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση.
  • Δράσεις εθελοντισμού και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ