Η Fo.co. Onlus ιδρύθηκε το 2012 στη Σικελία με σκοπό να εργαστεί για την αειφόρο ανάπτυξη στην επικράτεια και για την ενίσχυση των ατόμων και της διαφορετικότητας, μέσω προγραμμάτων υποδοχής για αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και ασυνόδευτους αλλοδαπούς ανηλίκους (ΑΑΑ), μέσω δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, καθοδηγούμενη από τον ηθικό κώδικα που συνδέεται με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Η Fo.Co. υλοποιεί στο Pozzallo (RG), μία από τις κύριες περιοχές υποδοχής μεταναστών, το Μεσογειακό Κέντρο Σπουδών και Κατάρτισης G. La Pira για την εκπαίδευση κοινωνικών και θεσμικών παραγόντων, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και ένταξης ασυνόδευτων ανηλίκων, προσφύγων και αιτούντων άσυλο.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ για ΑΑΑ (Ασυνόδευτοι Αλλοδαποί Ανήλικοι): Τα Έργα Υποδοχής υλοποιούνται στη Σικελία και την Καλαβρία, διοικούνται σε συμφωνία με τους δήμους και παρέχουν μια σειρά υπηρεσιών: υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας – διαμεσολάβηση, νομική και κοινωνική υποστήριξη – υπηρεσία εκμάθησης γλώσσας για ενήλικες και ανήλικους αιτούντες άσυλο / πρόσφυγες.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ: Προώθηση και διαχείριση του έργου Making System Beyond Welcoming, για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των μεταναστών και την ανάπτυξη εθνικών δικτύων εταιρειών και οικογενειών που επιθυμούν να παράσχουν την υποστήριξή τους και να αναπτύξουν μια συνεργατική και συμμετοχική μεθοδολογία.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: Το #NoDrugsToBeCool είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ιταλικό Τμήμα Νεολαίας, που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των ανηλίκων για την προώθηση της υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου. Το έργο Ahlan Wa Sahlan δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στην ανάγκη κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινωνικοποίησης των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, τόσο ενηλίκων όσο και ανηλίκων, υποστηρίζοντας τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού Fo.Co. υπέρ των μεταναστών. Και το Migrant Liter@cies, μεταξύ των Ευρωπαϊκών Έργων, στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργικής χρήσης των ΤΠΕ για την εκμάθηση γλωσσών.

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ